Nye regler for transport af farligt gods…….igen

Er min virksomheds personale klædt på til de næste 2 år med farligt gods? Opfylder uddannelserne kravene i transportlovgivningen? Skal man vælge en lang grunduddannelse eller kan det gøres smartere og samtidigt være lovligt. Hvordan kan man få effekt af uddannelserne fra dag ?
Spørgsmål som vi dagligt støder på i vores kontakt med virksomhederne, såvel i funktionen Sikkerhedsrådgiver, såvel som når kursusafdelingen skal vejlede virksomheder i det rette valg af uddannelse. Og spørgsmål hvor svaret næsten altid er en henvisning til de muligheder der gives i transportlovgivningen for at gennemføre ”Funktionsspecifikke” uddannelser.
Såvel ADR (vej), RID (bane) og IMDG (sø) siger (uddrag fra ADR):
· ”Personer hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal, i et omfang der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, være uddannet i de krav, der stilles til transport af sådant gods.”
· ”Personalet skal være uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer deres opgaver og ansvarsområde.”
· ”I tilfælde hvor transporten af farligt gods omfatter flere transportformer, skal personalet have kendskab til reglerne for de andre transportformer.”
· ”Uddannelsen skal periodisk suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne.”
Der stilles med andre ord krav til at den uddannelse der gives personalet, tager udgangspunkt i transportlovgivningen, men at den viden der formidles gør medarbejderen i stand til at løse de opgaver og rutiner virksomheden har
Og netop her har vi måske løsningen der opfylder dit behov: Virksomhedstilpasset kursus (VTP).
Sammen med vores faglige specialister, sammensætter vi et uddannelsesforløb der dækker netop dit behov, og samtidigt opfylder uddannelseskravet i transportlovgivningen, og afholder det på virksomheden på et tidspunkt der passer bedst i de daglige rutiner.
Med andre ord: Uddannelse der kan bruges, afholdt hvor det passer bedst ind i logistikken og til en pris der står i forhold til ydelsen.
Så hvis du sidder med spørgsmål eller tvivl, så kontakt en af vores sikkerhedsrådgivere, eller konsulenter, som så vil gøre alt for at hjælpe dig på rette vej.
Nyheder