Ny vejledning til virksomheder om ftalater

Ftalater anvendes i vid udstrækning som blødgører i plastprodukter. Nogle af disse er sundhedsskadelige eksempelvis for reproduktionen. I den forbindelse er nogle ftalater optaget på den såkaldte Kandidatliste under REACH.

Nyt samarbejde mellem Miljøministeriet og brancherne

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og repræsentanter fra brancheorganisationerne DI, Dansk Erhverv, DI ITEK, BFE, Batteriforeningen, ITB og FEHA. Formålet er, at hjælpe virksomheder med at vurdere om de kan undgå problematiske ftalater i deres produkter. Du kan finde den her. 

Miljøministeriet havde planlagt et forbud mod fire hormonforstyrrende ftalater, som skulle træde i kraft i december 2013, men de fire ftalater er mere udbredt end forventet, så producenterne kan ikke udfase ftalaterne, så hurtigt, som Miljøministeriet ønskede. Forbuddet træder derfor først i kraft i 2015.

Problematiske ftalater

Problematiske ftalater er de ftalater, som er identificerede som særligt problematiske stoffer, og som er optaget på Kandidatlisten under REACH. Problematiske ftalater er følgende: DEHP, BBP, DBP, DIBP, DMEP, DIHP, DHNUP, DPP, n-pentyl-isopentylphthalateog di-isopentylphthalate. Kandidatlisten udvides løbende og kan findes her.

Hvis du sidder i en virksomhed som indkøber, handelsagent eller detailhandler, og du markedsfører dine produkter til erhverv eller private forbrugere i Danmark, så er det rigtig vigtigt at være opmærksom på de ftalater, der er på Kandidatlisten under REACH.   

Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister i REACH lovgivningen, hvis du har brug for hjælp og gerne vil være på forkant med lovgivningen.

 

Nyheder