For mange virksomheder er ikke skarpe nok på REACH og CLP

I en undersøgelse foretaget af ECHA’s Enforcement Forum – hvor 1881 virksomheder blev testet, viste det sig, at hele 67 % ikke var i compliance med REACH og CLP.
Hele 52% af de 4500 inspicerede sikkerhedsdatablade levede heller ikke op til reglerne. Så her kommer det gyldne spørgsmål: Ville din virksomhed kunne leve op til kravene, hvis I blev testet af ECHA?

Registreringspligt og Risk management fejler

Denne undersøgelse viser tydeligt at REACH og CLP stadig er en gråzone blandt mange virksomheder. For få ved om de rent faktisk har registreringspligt, og har ikke styr på deres risk management. De er aldrig rigtigt kommet igang med en plan der gør, at de kan følge med i de mange REACH lovkrav, der jævnligt tikker ind.

Rapporten konkluderer at vidensdeling og awareness er vejen frem blandt virksomhederne – men også viljen til at sætte sig ind i lovkravene spiller en stor rolle. REACH er kommet for at blive, og er man indbefattet af lovgivningen er det med at komme ud af starthullerne.

Vores erfaringer

Hos Bureau Veritas har vi blandt andet oplevet en stigende interesse for vores REACH ydelser, og har også forsøgt at tilpasse vores ydelser til de nye behov. Det er et område hvor der hele tiden sker ændringer, og det kan ofte være svært at følge med.

Vi har blandt andet udviklet vores REACH Qualified Partner-pakke, som kan hjælpe virksomhederne med at få overblik og løbende sparring i deres REACH udvikling.

Nyheder