DGdoc

DGdoc er et effektiv, brukervennlig og fleksibel programvareprogram, som samler håndteringen av fraktdokumenter for transport av farlig gods iht. ADR, IMDG, RID, ADN og IATA. DGDoc kan kjøre via Internett eller et intranett og er alltid oppdatert med de nyeste lovgivning.

Fordeler:

  • Alle dokumenter for ADR, IMDG, RID, ADN og IATA transport
  • 14 forskjellige språk
  • CMR fraktbrev, 49CFR, TDG forskriften ADG Kode
  • Dokumentarkiv
  • Skriftlige instrukser i 34 språk
  • Driver sjekklister i 15 språk
  • Inngående juridisk informasjon
  • DOCman – modul for distribusjon av sikkerhetsdatablad.
  • NOTOC – (Notification to kaptein) Integrasjon med eksisterende systemer
  • Maler for transportdokumenter

 

Test en gratis demoversjon av DGDoc

Vil du vite mer? Vi vil ringe deg …
 

Nyheder