Har du det overordnede ansvaret i en kjemikalieproduserende virksomhet?

– da står du sikkert overfor følgende utfordringer:

Det er ditt ansvar å sørge for at alle sikkerhetsdatablader er i overensstemmelse med EUs lover og regler. Det er ditt ansvar å ha oversikt over kjemikaliene som brukes i produksjonen. Det er ditt ansvar å lage risiko- og substitusjonsanalyser for virksomhetens produkter og kjemikalier. Det er ditt ansvar å sørge for lokalt tilpassede arbeidsplassinstrukser med utgangspunkt i foretakets sikkerhetsdatablader. Vi har løsningen for deg!

Produksjonsselskap

Vår løsning Fordeler for deg Anbefalte moduler
 •  En overordnet database over alle kjemikalier, med fareklassifisering, faremerking og risikosetninger.
 • Enkel trestruktur som gjør det mulig å angi at avdelinger, land og forbrukssteder kun skal se informasjon som er relevant for dem.
 • Sikkerhetsdata
  blader på flere språk – du trenger kun å oppdatere ett sted på ett språk.
 • Arbeidsplass
  instrukser med utgangspunkt i lokale forhold og SDS-er.
 • Vurdering av risikonivå for hvert kjemikal kombinert med eksponeringen ved bruk på forbruksstedene.
 • Oversikt over kandidatlisten og godkjenningslisten for REACH.
 •  En lett og oversiktlig metode for å dokumentere produktinnhold overfor kunder.
 • Automatisk og differensiert dokumentasjon til forskjellige interessenter.
 • Automatiske og differensierte arbeidsplassinstrukser og handlingskort (Action Cards) for ulike avdelinger/land.
 • Oversikt over risikable og/eller helseskadelige kjemikalier i produksjonen.
 • Substitusjonsvurdering.
 • Vær i forkant av EUs lover og regler på kjemikalieområdet.
 • CHESS® Basis
 • CHESS® Editor
 • Risikomodul
 • REACH-modul
 • Substitusjonsmodul
 • Arbeidsplass‑
  instrukser
 • Handlingskort
 • Språkmoduler
 • Etikettmodul/Etiket Pro
 • CHESS® Shop
 • Farlig gods‑modul
 • XML-standard
 • Rapportmodul
Nyheder