Har du det overordnede ansvaret i et handelsforetak?

– da kjenner du sikkert til følgende utfordringer:

Det er ditt ansvar å sørge for at alle sikkerhetsdatablader er i overensstemmelse med EUs lover og regler. Det er ditt ansvar å sørge for dokumentasjon til forskjellige kunder. Det er ditt ansvar å utarbeide transportdokumenter og dokumentasjon. Vi har løsningen for deg!

Handelsforetak

Vår løsning Fordeler for deg Anbefalte moduler
 • En overordnet database over alle kjemikalier, med fareklassifisering, faremerking og risikosetninger.
 • Enkel trestruktur som gjør det mulig å angi at avdelinger, land og forbrukssteder kun skal se informasjon som er relevant for dem.
 • Sikkerhetsdatablader på flere språk – du trenger kun å oppdatere ett sted på ett språk.
 • Arbeidsplassinstrukser basert på lokale forhold.
 • En lett og oversiktlig metode for å dokumentere produktinnhold overfor kunder.
 • Automatisk og differensiert dokumentasjon til forskjellige interessenter.
 • Automatiske og differensierte arbeidsplassinstrukser og handlingskort (Action Cards) for ulike avdelinger/land.
 • Visning av sikkerhetsdatablader på egen hjemmeside.
 • CHESS® Basis
 • CHESS® Editor
 • Arbeidsplass‑
  instrukser
 • Handlingskort
 • Språkmoduler
 • Etikettmodul/Etiket Pro
 • CHESS® Shop
 • Farlig gods‑modul
 • XML-standard
 • Rapportmodul
Nyheder