Programvare

Få hjelp med sikkerhetsdatablader, arbeidsplassinstrukser eller farlig gods

Ønsker du mer tid til salg og utvikling?
Med vår programvare kan du frigjøre ressurser til det du er best på!

Vi tilbyr følgende programvareprodukter:

 Chemical Health Environment Safety System - CHESS®  DGdocnet_Logo_JPG_950

CHESS – Chemical, Health, Environmental, Safety System – perfekt til utarbeidelse og styring av sikkerhetsdatablader m.m. – både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om chess

DGDoc – er et programvareprogram som samler all informasjon om farlig gods og farlige stoffer på én plattform. Det gjør hverdagen lettere for deg som sitter med ansvaret for å utarbeide transportdokumenter for farlig gods. Les mer om DGDoc

 

Nyheder