Rådgivning

Kjemikalier, miljø og sikkerhet …

Bureau Veritas HSE tilbyr rådgivning om kjemikalier, farlig gods, miljø og sikkerhet.

Når du velger Bureau Veritas HSE som rådgivningspartner, tar vi ansvaret for oppgavene vi påtar oss. Dessuten passer vi på at du får den løsningen som er økonomisk mest fordelaktig for deg. Ved å overlate oppgaven til oss, kan du trygt konsentrere deg om dine kjerneområder.

Vi kan tilby rådgivning om blant annet:

 • Farlig gods – og transport av slikt gods (ADR, IMDG, RID, ICAO/IATA)
 • Sikkerhetsrådgivning (eksterne sikkerhetsrådgivere)
 • Miljøgodkjennelse
 • CSR
 • Sikkerhetsdatablader og arbeidsplassinstrukser
 • Arbeidsplassvurderinger og vernemidler
 • Kartlegging
 • Livssyklusvurdering
 • Eksponeringsscenario
 • Produktanmeldelser
 • HOCNF
 • Biocider (anmeldelse og godkjenning)
 • Kjemikalier i kosmetikk
 • Kjemikalier i leketøy og hobbymaterialer
 • REACH
 • CLP
 • Overvåking av lovgivning
 • Miljømerker
 • Risikovirksomheter
Nyheder