Overvåking av lovgivning

Slipp ansvaret, og frigjør ressurser

Konsentrer deg om selskapets kjernekompetanse og frigjør tid til å øke salgstallene ved å overlate ansvaret for kommende lovendringer til oss. Vårt team av kompetente og erfarne konsulenter har spesialisert seg på å gjennomgå lovgivning og vurdere konsekvensene for din virksomhet.

Kartlegging av relevant lovgivning

Sammen med dere går vi gjennom selskapets aktiviteter, hos dere. Deretter utarbeider vi en virksomhetstilpasset lovliste som består av én eller flere lovpakker.

Overvåking av lovgivning

Vi holder dere informert om status for den aktuelle lovgivningen, og sender dere den reviderte lovlisten én gang i året, halvåret eller kvartalet.

Sparring

Våre konsulenter går gjennom endringene i lovlisten og hva endringer eventuelt har å si for selskapets aktiviteter. Evalueringen skjer i samarbeid med relevante nøkkelpersoner hos dere. Møtet avholdes hos dere.

Vi kan tilby 3 lovpakker:

Arbeidsmiljøpakken (Inneholder arbeidsmiljølovgivning – lover og kunngjøringer, EU-forordninger, lister over gjeldende veiledninger fra arbeidstilsynet)

Miljøpakken (Inneholder miljølovgivning – lover og kunngjøringer, EU-forordninger)

Særpakken (Spesifikke lovgivningsområder – det kan være alt fra særregler innenfor kosmetikk og leketøy til lovgivning i Skandinavia )

Få vite mer om den enkelte lovpakke og priser. Vi kan også nås på telefon +45 77 31 10 00.

Nyheder