Farlig gods – utstyr, håndbøker og emballasje

Alt du trenger for en sikker transport

Transport av farlig gods er underlagt visse lovkrav om hvilket sikkerhetsutstyr som må være i bilen, og om hvordan forsendelser skal være merket. Vi fører et stort utvalg av ADR-utstyr, faresedler og håndbøker og kan som oftest tilby levering dagen etter både for bøker og faresedler når du bestiller innen klokken 12.00.

I tillegg IATA, IMDG-koden og ADR-konvensjonen har vi også våre håndbøker. Håndboken tar utgangspunkt i ADR-konvensjonen og sammenfatter reglene på en brukervennlig og oversiktlig måte. Den er et hendig oppslagsverk for blant annet speditører, administrativt personale og lagerpersonale – og er lett å ta med seg i bilen for sjåfører.

 

 

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller er interessert i å kjøpe en elektronisk håndbok.

Du kan også nå oss på: +45 77 31 10 00.

faresedler

Nyheder