CSR

Virksomhetens sosiale ansvar, CSR, bærekraftighet, sosial kapitalisme osv. Én ting er sikkert – “Business as usual” er ikke lenger godt nok.

En bærekraftig tilnærming til forretningsutvikling er spesielt viktig for foretak som jobber med materialer som kan være til skade for mennesker og/eller miljø. Men det er også mange andre foretak som kan ha nytte av en bærekraftighetsevaluering. Vi vil én gang for alle avlive myten om at det å ta sosialt ansvar er ensbetydende med sporadiske og tilfeldige filantropiske utbetalinger som påvirker bunnlinjen negativt. Sosialt ansvar må gi mening for kjernevirksomheten for at verdi skal skapes – også på bunnlinjen.

I tillegg til at vår sertifiseringsavdeling kan sertifisere innenfor CSR, har vi i HSE over 20 års erfaring på mange av områdene som ligger til grunn for bærekraftighet og god CSR.

Vi tilbyr blant annet rådgivning på følgende områder:

 • Avfall
 • Arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon – forskriftsmessig nasjonal/internasjonal dokumentasjon
 • Farlige stoffer og substitusjon
 • CO2-utslipp
 • Grønne regnskap
 • Livssyklusvurdering
 • Byggevaredeklarasjoner
 • Miljøvaredeklarasjoner
 • Overvåking av lover (lokalt og globalt – overordnet eller på produktnivå)
 • Miljø og miljøstyring – miljømerking: EU Ecolabel (Blomsten) og Svanemerket
csr

Kontakt oss og få vite hvordan du oppnår en fremtidssikret CSR-strategi 

Du kan også nå oss på: +45 77 31 10 00.

Nyheder