Har du også behov for sparring og videndeling omkring kemi og transport & logistik?

Vi arrangerer netværksgrupper 3 gange årligt, hvor kunder og andre interesserede kan komme og lære nyt, dele erfaringer med ligesindede og blive rådgivet af vores dygtige og erfarne rådgivere.

Vi har to netværksgeupper: Kemi og Transport & Logistik. Læs mere om agendaen på møderne eller tilmeld dig en af grupperne:

KEMI                                  Transport & Logistik

Nyheder