Er du bevidst om, at overgangsperioden til CLP snart udløber for blandinger?

Alle blandinger skal være klassificeret efter klassificeringsforordningen CLP (Classification, labelling and Packaging) pr. 1. juni 2015.

Det betyder, at det nu er ved at være sidste udkald for at opdatere jeres sikkerhedsdatablade. De væsentligste ændringer i klassificering i forhold til nuværende lovgivning er:

  • Nye faresymboler
  • Nye signalord: Fare (Danger), Advarsel (Warning)
  • Faresætninger (Hazard-statements) og sikkerhedssætninger (Precautionary-statements)
  • Ændrede klassificeringsgrænser (f.eks. for akut toksicitet og brandfare)

Et typisk eksempel på de lidt strammere klassificeringsgrænser i CLP kunne i værste tilfælde være, at hvad der tidligere fik klassificering som ’lokalirriterende’ vil nu kunne blive klassificeret som ’ætsende’.  Det kan altså medføre, at der skal laves om i produktsammensætningen… Og så får vi pludselig travlt!

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opdatere dine sikkerhedsdatablade og etiketter – eller om du har produkter, som ikke længere opfylder lovkravene – så ring til vores kemirådgiver Jette Røgen allerede i dag. Jette er nemlig i fuld gang med at hjælpe andre virksomheder sikkert igennem overgangen til CLP.

jette røgen

Ring til os om CHESS® Ring 76 35 57 30 

Skriv til os om CHESS® jette.rogen@dk.bureauveritas.com

 

Nyheder