Det kan være dyrt at transportere farligt gods uden at kende reglerne…..

Vi støder jo nogle gange på på virksomheder der ikke har overholdt reglerne når de har transporteret farligt gods – mange gange skyldes det manglende kendskab til lovgivningen, eller manglende uddannelse.

Myndighederne har stor fokus på farligt gods-transporterne, og vi ser oftere og oftere at afsendere, transportørere og chauffører bliver overrasket over de høje bødesatser der i dag er gældende ved overskridelse af kravene.

Vi har fået fat i det aktuelle bødekatalog fra Politiet, og du kan her se hvad det kan koste – ikke at overholde reglerne når du transporterer farligt gods.

Kataloget er selvfølgelig vejledende, da satserne kan blive større hvis man skønner at dette er relevant – det kunne være i forbindelse med at man tilsidesætter færdselslovens grundkrav eller lignende.

ADR-Bødekatalog gældende fra 15 maj 2012

Nyheder